Category: spelare

Archie Karas

Archie Karas är känd för att ha haft en oerhört lång och speciellt framgångsrik winning streak på casino. Man vet att man haft en bra winning streak om den är något som gör en känd, inte bara nationellt utan och internationellt. Archie Karas riktiga namn är Anargyros Nicholas Karabournitotis, men för enkelhetens skull kallas han för Archie Karas. Om du…

Continue reading

Terrance Watanabe

Terrance Watanabe är ett namn som är känt för många som är insatta i spelvärlden. Det är dock inte alla som känner till historien kring denna man. Terrance Watanabe driver sin familjs importföretag som det har gått oerhört bra för. Det har inneburit att Terrance Watanabe blivit riktigt rik. Ordentligt stenrik skulle man kunna säga. Det var också anledningen att…

Continue reading